Cliëntenondersteuning in zelfregiecentrum

Regionale cliëntenorganisatie de Hoofdzaak: Krachtig in herstel! Door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

RCO de Hoofdzaak is gespecialiseerd in het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen voor ondersteuning bij herstel en participatie, empowerment en belangenbehartiging.

Elke dinsdag van 9.30 uur - 12.30 uur is het Zelfregiecentrum Texel open. Kom gezellig een kopje koffie drinken met ervaringsdeskundigen. Er is informatie over de cursus Mental Health First Aid (eerste hulp bij psychische problemen)  en start to move op Texel. Tevens kunnen het versterken van het sociaal netwerk, verslavingsproblematiek, eetstoornissen, stress en burnout aan bod komen. En we helpen desgewenst met het opstellen van een crisiskaart/herstelkaart.

Deelname en koffie en thee zijn gratis. Meld je aan of vraag informatie bij:

Eric van Hoof: e.v.hoof@rcodehoofdzaak.org