Kinderopvang

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind? Uw kind kan naar een kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder.

  • Een kinderdagverblijf (of crèche) biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor kinderen met een taalachterstand is voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) mogelijk. Voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen is er het medisch kinderdagverblijf (MKD).
  • Een peuteropvang biedt opvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Uw kind kan hier terecht voor een dagdeel, bijvoorbeeld een ochtend of een middag. Uw kind bereidt zich op een speelse manier voor op de basisschool.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Hoe lang uw kind terecht kan, verschilt per gastouder. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk in het Landelijk Register Kinderopvang voor een kinderopvang bij u in de buurt. Het Sociaal Team kan u informeren over voorschoolse educatie en het medisch kinderdagverblijf.

Vergoeding

In bepaalde gevallen betaalt de overheid mee aan de opvang van kinderen. Dit heet kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert of een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

In sommige gevallen betaalt de gemeente mee aan de kosten van de kinderopvang. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • U heeft een bijstandsuitkering naast uw werk of u volgt een traject om werk te vinden.
  • Of u heeft een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is.
  • Of uw kind heeft kinderopvang nodig omdat dit noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Voldoet u aan een van deze voorwaarden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage voor de kinderopvang. Neem dan contact op met het Sociaal Team Texel.

Let op: u komt alleen in aanmerking voor de vergoedingen als de kinderopvang geregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties