Lezen

Lezen is leuk en ontspannend. Het is ook goed voor het geheugen en het concentratievermogen. Bij de bibliotheek zijn veel boeken te leen. Er zijn ook andere activiteiten die met taal te maken hebben.

Lukt het lezen niet zo goed?

Mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven, hebben vaak problemen in het dagelijks leven.
Zij vinden bijvoorbeeld moeilijker betaald werk en hebben minder grip op financiën en gezondheid.
Kent u iemand die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? Computeren?
Door een cursus te volgen verbeteren de vaardigheden en worden mensen gezonder, gelukkiger en zelfstandiger.

Een aantal mogelijkheden hiervoor:

Poëzie

Sinds 2016 kent Texel een eilanddichter.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties