Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een (huur)woning voor ouderen. U woont er zelfstandig met zorg van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt. U kunt gebruikmaken van de service van het verzorgings- of verpleeghuis.

  • Voor een aanleunwoning geldt een minimale leeftijd: meestal 55+ of 65+. 
  • U moet redelijk goed kunnen lopen. En u moet veel zelf kunnen doen. 
  • U moet vaak ingeschreven staan bij de gemeente waar de aanleunwoning staat.

Service van verzorgings- of verpleeghuis

  • U gebruikt de voorzieningen van het verzorgings- of verpleeghuis (als u dat wilt).
  • U kunt bijvoorbeeld maaltijden en boodschappen laten bezorgen, de recreatieruimte gebruiken en naar de kapper gaan in het verzorgings- of verpleeghuis.
  • Via een alarm in huis kunt u in geval van nood direct hulp inschakelen.

Kosten

  • U betaalt huur en servicekosten. Misschien krijgt u huurtoeslag, afhankelijk van uw inkomen.
  • Vraag welke zorg en ondersteuning mogelijk is. En vraag of u daar een indicatie voor nodig heeft. Bijvoorbeeld voor verzorging en verpleging (indicatie voor wijkverpleging). Of voor begeleiding bij dagelijkse activiteiten en huishoudelijke hulp (indicatie voor Wmo-ondersteuning).

Meer weten?

  • Vraag uw gemeente of het verzorgingshuis of verpleeghuis om meer informatie over aanleunwoningen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties