Dagbesteding voor ouderen

Wilt u uw dag op een nuttige manier indelen? En sociale contacten onderhouden met andere mensen? Dan is dagbesteding misschien iets voor u. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorgers.

Vormen van dagbesteding

Dagbesteding voor ouderen bestaat uit:

  • sociale activiteiten met lichte begeleiding
  • gespecialiseerde dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld voor iemand met dementie

Aanbod activiteiten

  • Buurtactiviteiten voor ouderen. Bijvoorbeeld bij een vereniging of inloopochtend
  • Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie
  • Huiskamerprojecten bij een zorginstelling
  • Dagopvang bij een zorginstelling. Bijvoorbeeld samen koffie drinken, boodschappen doen en eten. Er is ook toezicht aanwezig
  • Verzorging overdag in een zorginstelling

Regelen

Bedenk voordat u hulp regelt eerst wat u wilt:

  • Wilt u sociaal contact en bent u zelfstandig? Dan regelt uw gemeente dat vanuit de Wmo. U hoeft hiervoor geen indicatie aan te vragen. Vraag uw gemeente om meer informatie
  • Heeft u lichte verzorging en begeleiding nodig? Dan is een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) misschien iets voor u
  • Voor ouderen met gevorderde dementie is dagbesteding soms onderdeel van Wlz-zorg.

Vervoer

Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Dagbesteding voor ouderen'

Alle veelgestelde vragen