Pgb voor jeugdhulp

Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of psychisch problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind inkoopt.

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden:

 • de gemeente bepaalt of uw kind een pgb krijgt
 • u regelt met een pgb bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang voor uw kind - u mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen)
 • u kunt aangeven waarom zorg in natura niet geschikt is voor u en uw kind - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders
 • u koopt zorg in die doeltreffend en veilig is - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan de zelfstandigheid van uw kind

Budget

Met uw budget koopt u alle hulp in die uw kind nodig heeft.

 • Een indicatiesteller of jeugdarts stelt vast welke hulp uw kind nodig heeft.
 • U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximaal uurtarief voor de zorg.
 • Koopt u zorg in van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger? Dan kan de gemeente uitgaan van een lager uurtarief.
 • Spreekt u een vergoeding af hoger dan het maximale tarief? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.
 • Soms is de zorg die u kiest duurder dan zorg in natura. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld te betalen. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. Meerkosten betaalt u zelf.
 • U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De (SVB) Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Familieleden of mantelzorgers

U mag mensen uit de omgeving van uw kind betalen met het pgb. Bijvoorbeeld uzelf, familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen:

 • de persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld
 • u moet de afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst: een contract - ook als de hulpverlener familie is
 • de SVB heeft modelovereenkomsten en voorbeelden van contracten die u kunt gebruiken

Hulpmiddelen en aanpassingen

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen. En aan de kwaliteit van aanpassingen die u inkoopt. De gemeente houdt rekening met die eisen bij het berekenen van uw pgb.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties