Advies- en meldpunt Veilig Thuis

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor u als slachtoffer. Als u denkt dat iemand anders - misschien - slachtoffer is. Of als u zelf geweld gebruikt. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen voor op alle leeftijden en in alle culturen.

Bereikbaar voor iedereen

  • U kunt het advies- en meldpunt Veilig Thuis bellen op het gratis nummer 0800 2000 (7 dagen per week, 24 uur per dag).
  • Spreek eerst uw gemeente/woonplaats in. Daarna wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio.
  • Veilig Thuis geeft advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u hulp zoekt. Of als u zich zorgen maakt over iemand anders.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties