Verblijf in een instelling

Heeft u blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door uw leeftijd, een ziekte of een beperking? En kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een zorginstelling misschien iets voor u. Er zijn zorginstellingen voor jongeren en volwassenen die:

 • altijd toezicht nodig hebben
 • 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben
 • een Wlz-indicatie hebben

Voorbeelden zorginstellingen

U kunt zorg in verschillende instellingen ontvangen:

 • in een verpleeghuis of verzorgingshuis, een gezinsvervangend tehuis of een instelling voor gehandicapten
 • in een GGZ-instelling (zorg met behandeling)

Regelen

 • Voor langdurig verblijf in een instelling heeft u - of uw kind - een Wlz-indicatie nodig. Dit vraagt u aan bij het CIZ als u - of uw kind - door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen.
 • Heeft u een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling? Dan krijgt u van het CIZ een zorgprofiel. Dit heette eerst een zorgzwaartepakket (ZZP). In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Samen met de zorginstelling stelt u een zorgplan op.
 • Heeft u - of uw kind - psychische of psychosociale problemen? Dan zoekt u mogelijk een beschermde woonomgeving. U kunt kiezen voor een verblijf in een beschermde woonomgeving zonder behandeling. Dit valt onder de Wmo.
 • Heeft u een behandeling in een GGZ-instelling nodig? En moet u daar een lange tijd blijven? Dan kan uw psychiater u doorverwijzen. De zorgverzekering vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan 3 jaar duurt.

Vergoeding

 • Voor verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.
 • Met een proefberekening kunt u de hoogte van de eigen bijdrage uitrekenen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties