Troonrede 2020: Dit zijn de belangrijkste punten

Prinsjesdag

Hoewel Prinsjesdag dit jaar anders liep dan andere jaren (geen hoedjesparade of rijtoer), is de begroting voor volgend jaar natuurlijk wel als vanouds bekend gemaakt. De koning sprak in zijn toespraak dat het belangrijk is dat Nederland blijft investeren in baanbehoud in plaats daarop te bezuinigen. "Op die pijlers rusten de plannen voor komend jaar. Er is een financiële buffer opgebouwd waar we nu de vruchten van plukken." zei hij. Maar de koning waarschuwde ook voor zware tijden die nog komen. "Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Hoe erg die is hangt af van hoe het virus ons in de greep houdt.".

In hoeverre de plannen en de gevolgen van corona op de economie impact gaan hebben op uw leven is nu nog niet zeker. Toch hebben we een aantal belangrijke punten uit de troonrede van 2020 even voor u op een rijtje gezet.
 

Algemeen

De laatste jaren werd de staatsschuld steeds kleiner. Daarom hoeft het kabinet nu niet te bezuinigen. Er is dus geld om mensen die het moeilijk hebben te (blijven) helpen. Het kabinet denkt daarom dat, ondanks dat de werkloosheid waarschijnlijk zal stijgen tot 5,9 procent, de economie toch met 3,5 procent zal groeien.
 

Wonen

 • Er wordt € 295 miljoen gereserveerd voor woningbouw in 2021.
 • Op de woningmarkt krijgen starters tussen 18 en 35 jaar vrijstelling van de overdrachtsbelasting. 
 • Het kabinet neemt maatregelen om huren betaalbaarder te maken door verlaging van de verhuurderheffing. Woningcorporaties moeten de huren van mensen met lage inkomens en hoge huren verlagen.
   

Werken

 • De steun voor bedrijven en mensen die voor een baas of als zelfstandige werken, duurt tot en met juni 2021. Dit geeft mensen duidelijkheid. En er gaan minder banen verloren.
 • Er komt geld om mensen te helpen bij het vinden van ander werk of bij het aanpassen van hun werk. Zodat mensen niet in de schulden en in de armoede komen.
 • Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken zal er elk jaar € 30 miljoen extra naar de zorg gaan.


Jeugd en jongeren

 • Er wordt € 500 miljoen gereserveerd voor toeslagen voor ouders en het bedrag voor het kindgebonden budget gaat vanaf het derde kind omhoog.
 • Met een bedrag van € 32 miljoen wil het kabinet het lerarentekort gaan aanpakken en voor het onderwijs in het algemeen is een extra bedrag van € 450 miljoen vastgelegd.
   

Milieu

 • Er zijn maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 en stikstof zo snel mogelijk verder te verlagen. Er zal komend jaar 5 miljard euro worden besteed aan het uitvoeren en handhaven van die maatregelen.
 • In Groningen wordt de gaswinning sneller afgebouwd.
   

Zorg en Welzijn

 • Om Nederland weer sterk te maken richt het kabinet het Nationaal Groeifonds op.
 • Dit fonds is bedoeld om te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot goede zorg en gebruik kan maken van verschillende uitkeringen wanneer dat nodig is.
 • Het fonds zorgt er ook voor dat het beter gaat met de economie.

 

Trots!

De Koning was trots op het feit dat de Nederlanders zich de afgelopen maanden weer van hun sterkste kant hadden laten zien. "Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt." Wel maakte hij zich zorgen over het feit dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat vindt hij onaanvaardbaar. Hij zei dat, hoewel het soms moeilijk is om over dit onderwerp te praten, het ons verder kan brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. "Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren."

Bron: Telegraaf en Rijksoverheid

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen