Wonen met zorg

Soms lukt het niet (meer) om zelfstandig te wonen. Het Sociaal Team helpt u met het vinden van een oplossing.
Als u, door een ziekte, aandoening of beperking, persoonlijke zorg of verpleging nodig heeft, neem dan contact op met de wijkverpleegkundige. Zij kijkt welke zorg of verpleging u nodig heeft en regelt wijkzorg.

Een greep uit de mogelijkheden op Texel:

Het aanbod van zorgwoningen wordt uitgebreid. Naast de projecten van Omring komen er ook mogelijkheden in buurtschap De Tuunen

 

Slechtziend

Bent u slechtziend? Dan kan Visio u adviseren over de mogelijkheden voor digitale hulpmiddelen. Visio verkoopt zelf geen hulpmiddelen, maar kan u wel adviseren en traint u zonnodig bij het omgaan met de hulpmiddelen.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen