6 resultaten voor 'Hulp bij het huishouden'

 • Hulp bij het huishouden

  Het huishouden kan soms best zwaar zijn. U vindt hier tips om het huishoudelijk werk gemakkelijker te maken. Als iets niet meer lukt, dan kunt u hiervoor hulp vragen. Daarnaast zijn er technische hulpmiddelen die u kunnen helpen. Wellicht kunt u door aanpassingen aan uw huis langer in uw vertrouwde omgeving blijven wonen. Een ergotherapeut of het Sociaal Team kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Boodschappen doen Ga vaker boodschappen doen. Dan neemt u per keer minder mee en is uw tas minder zwaar. Maak een verzamellijst van de dingen die u regelmatig koopt. Gebruik deze lijst dan bij het maken van uw boodschappenlijstje. Er zijn hulpmiddelen die handig zijn bij het boodschappen doen. Als boodschappen doen u niet lukt, kunt u gebruik maken de betaalde bezorgservice van Spar of Plus. U kunt hulp vragen van de mensen om uw heen of u kunt aankloppen bij Texels Welzijn. Huishoudelijke klussen Tips voor het koken Tips voor het opdienen van eten Tips voor drinken Tips voor eten Tips voor de afwas Tips voor het schoonmaken Tips voor de wassen en het strijkwerk Door de huishoudelijke klusjes over de week te verspreiden, kost het per keer minder inspanning. Meer weten? Het Sociaal Team Texel  kan u informeren over de mogelijkheden.

 • Hulp bij het huishouden

  Heeft u hulp nodig in huis? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die helpt bij het opruimen of de afwas doen? En wilt u weten hoe u deze huishoudelijke hulp regelt? Dan zijn er een paar mogelijkheden. Hulp via bedrijf of particulier U kunt bijvoorbeeld een schoonmaakhulp inhuren. Of een schoonmaakbedrijf. Vaak kennen buren, familieleden of vrienden wel iemand. Misschien staat er een advertentie in de krant. Of hangt er een advertentie bij uw supermarkt. Hulp van een vrijwilliger is soms ook mogelijk.  Hulp via de thuiszorg U kunt hulp krijgen van een medewerker van een thuiszorginstelling. Een thuiszorghulp doet meer dan alleen schoonmaken en opruimen. Een thuiszorghulp denkt mee over wat er moet gebeuren. En schakelt extra hulp in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als iemand zichzelf verwaarloost of eenzaam is. Hulp via uw gemeente Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dan regelt uw gemeente huishoudelijke hulp voor u. Uw gemeente doet dit vanuit de Wmo. Om u de juiste zorg te geven, praat uw gemeente met u en met mensen in uw omgeving, zoals familie en vrienden. Uw gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden. Hulp nodig en intensieve zorg thuis Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz)? En ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan regelt u huishoudelijke hulp via een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget Wlz. Vraag meer informatie aan uw zorgkantoor. Kosten huishoudelijke hulp U betaalt voor huishoudelijke hulp meestal 10 tot 20 euro per uur. Vraag bij meerdere mensen of schoonmaakbedrijven een offerte aan. Krijgt u huishoudelijke hulp via de gemeente vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Krijgt u huishoudelijke hulp én zorg thuis vanuit de Wlz? Dan betaalt u geen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de intensieve zorg vanuit de Wlz.  Betrouwbare informatieDeze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

 • Thuiszorg

  Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft of door ouderdom? Dan heeft u misschien recht op thuiszorg: zorg bij u thuis. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u: verzorging en verpleging. Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of hulp bij verzorging van een wond. begeleiding in het dagelijks leven. Praktische vaardigheden en sociale redzaamheid. Zodat u weet hoe u zich moet gedragen bij andere mensen. hulp bij het huishouden. Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. Regelen Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning) Persoonlijke verzorging voor jongeren tot 18 jaar vraagt u aan bij uw gemeente (Jeugdhulp) Begeleiding bij persoonlijke verzorging - bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking - vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning) Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning) Verpleging en persoonlijke zorg bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie (wijkverpleegkundige) vraagt u aan via de thuiszorginstelling Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf. Meer weten? Adressen en beoordelingen van thuiszorginstellingen op Zorgkaart Nederland Lees meer over thuiszorg en thuiszorginstellinge op KiesBeter.nl  Betrouwbare informatieDeze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

 • Woonzorgcentrum of serviceflat

  Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen. U kunt er ‘beschut’ wonen en begeleiding en ondersteuning krijgen. Een woonzorgcentrum bestaat uit zelfstandige appartementen in een veilige  woonomgeving (woonwijk). U ontmoet er andere bewoners. Bijvoorbeeld in de recreatieruimten of de gezamenlijke tuin. De woningen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. U krijgt zorg of ondersteuning als dat nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of persoonlijke verzorging. Een woonzorgcentrum heet ook wel: woonzorgcomplex serviceflat Verschil verzorgingshuis U woont in een verzorgingshuis als u veel zorg nodig heeft en niet meer zelfstandig kunt wonen. In een woonzorgcentrum woont u zo lang mogelijk zelfstandig. - U huurt of koopt zelf de woningen. - U krijgt wijkverpleging of ondersteuning via de gemeente. - Zorg is in de buurt en snel op te roepen. Regelingen Een woonzorgcentrum biedt wonen en zorg. Maar u regelt de woning en de zorg apart. De zorg en ondersteuning vallen onder verschillende regelingen: voor verzorging en verpleging: Indicatie voor wijkverpleging hulp bij het huishouden of begeleiding in het dagelijks leven: aanmelding voor Wmo-ondersteuning Hoe aanmelden voor een woonzorgcentrum? Vraag het woonzorgcentrum van uw keuze hoe u zich aanmeldt. Meestal moet u zich inschrijven bij de gemeente of de woningbouwvereniging. Mogelijk is er een wachtlijst. Meer weten? Adressen van particuliere woonzorgcentra  Betrouwbare informatieDeze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

 • Eigen bijdrage voor zorg thuis

  Krijgt u hulp vanuit de Wmo om zelfstandig thuis te kunnen wonen? Of zorg vanuit de Wlz? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. Bij zorg vanuit de Wmo krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding, een woningaanpassing of een scootmobiel. Bij zorg vanuit de Wlz krijgt u - of uw kind - een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis of een persoonsgebonden budget. Hiermee krijgt u - of uw kind - thuis dezelfde zorg als in een instelling. Vergoeding Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg thuis vanuit de Wmo of de Wlz. Wijkverpleging - verpleging en verzorging - valt onder de zorgverzekering: u betaalt géén eigen risico.  Jongeren onder de 18 jaar betalen géén eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Alleen als een aanpassing van uw woning nodig is voor uw kind. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK  berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering. Meer weten? Maak zelf een proefberekening van uw eigen bijdrage  Betrouwbare informatieDeze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

 • Volledig pakket thuis

  Wilt u - of uw kind - thuis blijven wonen, maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een instelling? Dat kan met een volledig pakket thuis. Een volledig pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Andere vormen van Wlz-zorg zijn verblijf in een instelling, een persoonsgebonden budget en een modulair pakket thuis. Hulp Een volledig pakket thuis bestaat mogelijk uit: verpleging persoonlijke verzorging begeleiding (individueel en/of dagbesteding) Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling) vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding maaltijden hulp bij het huishouden logeren in een instelling - logeeropvang - om een mantelzorger tijdelijk rust te geven Let op: kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg. Voorwaarden U ontvangt een volledig pakket thuis onder bepaalde voorwaarden: U ontvangt zorg aan huis in plaats van een instelling als dat kan met uw gezondheid. En uw veiligheid geen gevaar loopt.   Uw zorg thuis is niet duurder dan in een instelling. Regelen Een volledig pakket thuis is een vorm van Wlz-zorg. U heeft voor zorg vanuit de Wlz een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u kiezen uit verschillende vormen van Wlz-zorg. De zorgverlener adviseert het zorgkantoor over uw aanvraag. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een volledig pakket thuis mogelijk is.  Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar maken bij het zorgkantoor. U kunt eventueel ook in beroep gaan. Zorgprofiel Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat. 1 zorgaanbieder levert al uw zorg. Het zorgkantoor moet wel een contract hebben met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder bespreekt met u hoe u uw zorg precies krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden. Of welke begeleiding u precies nodig heeft. Deze afspraken schrijft u samen in uw zorgplan. Meerzorg Heeft u meer zorg nodig dan staat in uw zorgprofiel? Bijvoorbeeld doordat u of uw kind een meervoudige handicap heeft? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Deze toeslag is ook mogelijk bij het volledig pakket thuis. Het zorgkantoor besluit of u recht heeft op meerzorg. Eigen bijdrage U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. Bij een groter bedrag verdeelt het  over meer dan 1 maand. Meer weten? Maak een proefberekening van uw eigen bijdrage  Betrouwbare informatieDeze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.